Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Simulace a analýzy proudění

V současné době neprovádíme výpočty proudění z důvodu absence výpočtového softwaru viz Podpořte nás!

 

Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP