Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Řešení problémů

 

Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP