Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Řešené projekty 2005 - 2011

Úsílí pracovníků v letech 2005 až 2011 bylo především zaměřeno na vybudování oddělení pevnostních výpočtů u výrobce armatur Arako s.r.o. Zavedením moderních metod výpočtů – zejména metodou konečných prvků a simulace proudění metodou konečných objemů. Dále byla uskutečňována komplexní obnova nevyhovujících a dobou překonaných starých pevnostních výpočtů jaderného sortimentu armatur zejména vysokotlakých ventilů A10, nízkotlakých ventilů A10, zpětných ventilů A30 a rychločinných ventilů A13.

Mezi významné projekty v letech 2005 - 2006 patří zpracování průkazné dokumentace – kontrolních a návrhových výpočtů – pro jadernou elektrárnu Kudankulam v jižní Indii pro reaktor typu VVER-1000 dle ruské normy pro výpočty (PNAE G -7 – 002-86 a OTT-87). Pro tyto účely byla vyvinuta zcela nová produktová řada jaderných ventilů typu A20 se seizmickou úpravou – známých také pod označením "beztřmenové ventily".

V roce 2007 vývoj nové produktové řady vysokotlakého uzavíracího ventilu V46 "s tzv. bajonetovým třmenovým víkem"– DN10 až DN50 PN63-500 pro klasickou energetiku a zpracování kontrolních výpočtů rychločinných armatur RČA pro JE Paks v Maďarsku dle OTT-87.

V roce 2008 vývoj a tvarová optimalizace tlakotěsného víka profukovacího zařízení DN400 pro Siemens AG, zpracování průkazné dokumentace (kontrolních výpočtů) pro Rostovskou AES, Novovoroněžskou AES, Kolskou AES, Kalininskou AES a Smolenskou AES v Rusku dle všeobecných technických požadavků OTT-87 a NP-068-05.

V roce 2009 až 2011 zpracování průkazné dokumentace – návrhové a kontrolní výpočty dodávaných armatur pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku s reaktorem typu VVER-440 prakticky kompletního jaderného sortimentu Arako s.r.o. dle NTD A.S.I. Sekce III a OTT-87.

V roce 2012 zpracovávání průkazné dokumentace – kontrolní výpočty – jaderného sortimentu armatur firmy MSA a.s. pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku s reaktorem typu VVER-440. Zejména rychločinných ventilů A01, zpětných klapek A41, A42, regulačních šoupátek A09 a regulačních ventilů A10.

Ukázky z řešených projektů

Kulový kohout K80

Motýlková klapka A9 WAK