Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Podpořte nás

V rámci zlepšení služeb pro vás lze dohodnout s pracovníky Armatury Solutions možnou formu sponzoringu a spolupráce za účelem získání softwaru pro výpočty a simulaci proudění v ANSYS/FLUENT nebo ANSYS/CFD případně COSMOS/Floworks.

 

Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP