Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Řešené projekty 1999 - 2004

První zkušenosti byly čerpány v letech 1999 – 2004 zejména v oblasti vibrační diagnostiky hydraulických prvků potrubních tras (čerpadla, armatury apod.) v jaderné elektrárně Temelín.

Ze sekundárního okruhu JE Temelín se to týkalo především projektu identifikačního měření turbonapájecího soustrojí (TBN) okruhu čerpání napájecí vody do parogenerátoru, dále provozním měřením TBN soustrojí, jeho diagnostickou analýzou a následnou predikcí vývoje vad a poruch na zařízení.

Z primárního okruhu se jednalo především o projekt měření nadměrného kmitání potrubního systému havarijního dochlazování reaktoru 1. bloku JE Temelín, jeho analýzou a následným stanovením příčin samobuzeného kmitání.

Z dalších významných projektů lze jmenovat rovněž diagnostiku chvění ložiskového uložení 1000 MW turbogenerátoru JE Temelín nebo projekty měření modálních charakteristik provozních zařízení, či vývoj diagnostického softwaru PDT (program diagnostických testů).

 

Ukázky z řešených projektů

Zpětný ventil A31

Zpětná klapka A42