Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Nabídka služeb

Firma Armatury Solutions nabízí široké spektrum služeb, zejména pevnostních výpočtů a pevnostních analýz armatur. Výpočty provádíme podle mnoha norem - českých, ruských, německých, amerických, francouzských a dalších, od základních (normových) až po nejsložitější kontrolní.

Normy, předpisy a metodiky používané pro výpočty:
Návrhové výpočty:  ČSN EN 12516-2, ČSN EN 1591-1, ČSN EN 13445-3, ČSN 690010-Část4, ČSN 133031, DIN3840, DIN2505, VDI 2230

Kontrolní a návrhové výpočty:  PNAE G–7–002-86, NTD A.S.I. Sekce III, ASME BPVC Section III, KTA 3211.2, KTA 3201.2, RCC-M, OTT-87, NP-068-05, NP-031-01, PNM 34080180, PNM 34080183.

Ukázky z řešených projektů

Kulový kohout K80

Motýlková klapka A9 WAK