Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Konstrukční návrhy

 

Ukázky z řešených projektů

Zpětný ventil A31

Zpětná klapka A42