Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Řešené projekty

 

 

Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP