Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Zpětná klapka s dálkovým ukazatelem polohy – typ A42 – DN250 PN160


Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP