Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Zpětný ventil - typ A30 - DN25 PN160

Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP