Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Šoupátko se samotěsným víkem – typ S43 –DN150 PN320


Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP