Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Vlnovcový třmenový ventil s rovnoosými nátrubky – typ A10 – DN15 PN250


Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP