Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Vlnovcový beztřmenový ventil s rovnoosými nátrubky – typ A20 – DN100 PN40


Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP