Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Vlnovcový beztřmenový ventil s přesazenými nátrubky – typ A20 – DN10 PN40


Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP