Engineering armatur, pevnostní výpočty MKP-FEM

Regulační šoupátko - typ A09 - DN250 PN40


Ukázky z řešených projektů

Vlnovcový ventil A20

Vlnovcový ventil A10 KIP